top of page

SAMCHIC AK PLAZA BUNGAND

SAMCHIC AK플라자 분당점

designers
신애원장.jpg
김나미 부원장.jpg
희영원장.jpg
HAIR DESIGNER

신애 원장

김나미 부원장

희영 원장

조이 수석실장.jpg
나라_edited.jpg
소유_edited.jpg

조이 수석실장

쌤시크 AK플라자 분당점

0507-1445-1998
경기 성남시 분당구 황새울로360번길 42 AK플라자 5층

bottom of page